Asam, basa dan garam

asam adalah suatu zat yang dapat memberi proton (ion H+) kepada zat lain (yang disebut basa), atau dapat menerima pasangan elektron bebas dari suatu basa.

Secara umum, asam memiliki sifat sebagai berikut:

 • Rasa: masam ketika dilarutkan dalam air.
 • Sentuhan: asam terasa menyengat bila disentuh, terutama bila asamnya asam kuat.
 • Kereaktifan: asam bereaksi hebat dengan kebanyakan logam, yaitu korosif terhadap logam.
 • Hantaran listrik: asam, walaupun tidak selalu ionik, merupakan elektrolit.

Asam memiliki berbagai kegunaan. Asam sering digunakan untuk menghilangkan karat dari logam dalam proses yang disebut "pengawetasaman" (pickling). Asam dapat digunakan sebagai elektrolit di dalam baterai sel basah, seperti asam sulfat yang digunakan di dalam baterai mobil. Pada tubuh manusia dan berbagai hewan, asam klorida merupakan bagian dari asam lambung yang disekresikan di dalam lambung untuk membantu memecah protein dan polisakarida maupun mengubah proenzim pepsinogen yang inaktif menjadi enzim pepsin. Asam juga digunakan sebagai katalis; misalnya, asam sulfat sangat banyak digunakan dalam proses alkilasi pada pembuatan bensin.Basa adalah senyawa kimia yang menyerap ion hydronium (OH-)ketika dilarutkan dalam air.

Jenis-jenis basa

 • Amonia
 • Kalsium hidroksida
 • Kalsium oksida
 • Magnesium hidroksida
 • Natrium hidroksida

Sifat-sifat basa

 • Mempunyai rasa pahit dan merusak kulit. Terasa licin seperti sabun bila terkena kulit.
 • Dapat mengubah kertas lakmus merah menjadi kertas lakmus biru.

Garam dalam pelajaran kimia adalah senyawa ionik yang terdiri dari ion positif (kation) dan ion negatif (anion), sehingga membentuk senyawa netral (tanpa bermuatan).

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

0 komentar:

Posting Komentar

... Theresia lidya noova...